Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies anvendes til den væsentlige drift af webstedet og er allerede blevet indstillet. For at finde ud af mere om de cookies, vi bruger, og hvordan man sletter dem, se vores politik om Persondata og Cookies.

0,00 DKK
0 Vare(r) i kurven I alt (ex.fragt)0,00DKK

LEJEBETINGELSER. (kort sammenfatning af vore standardbetingelser)

Fuld beskrivelse af vore lejebetingelser kan hentes her.

ANVENDELSE:
Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse ved leje af materiel fra udlejer, medmindre andet er aftalt med og skriftligt bekræftet af udlejer pr. mail i form af en lejekontrakt, som du/I efterfølgende skal bekræfte/afkræfte pr. mail, for rigtigheden af at det bestilte udstyr er i overensstemmelse med det aftalte.  

ANSVAR:
Så længe det lejede materiale befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld- og nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode.

BETALING:
Faktura fremsendes som standard ca. 14 dage før leveringsdato med betalingen 5 dage fra fakturadato. Ved senere bestillinger fremsendes faktura med kontrakt og betales iht. forfaldsdato kontant eller via netbank dog senest 2 dage før levering, hvis ikke andet er aftalt. Dette for at sikre at levering sker til aftalt dato. Vi skal have modtaget betalingen, inden vi kan levere udstyret til dem. Alle bestillinger tillægges et bidrag til hjælpematerialer & div miljøafgifter på kr. 98,50.

LEVERING:
Levering kun til gadeplan, medmindre andet er aftalt jf. lejekontrakten. Levering og afhentning foretages kollektivt, såvidt muligt i tidsrummet kl. 07 - 16.30, så fast tid kan ikke loves. Fragten er gældende til nærmeste afsætningsmulighed (overdækket) inden for en afstand af max. 10 meter i jævnt terræn fra vogn, længere afstand skal oplyses ved bestilling. Adgang via trappe o.lign. debiteres særskilt og skal oplyses ved bestilling. Ønsker De fast tid, bestiller vi gerne en vognmand, som De selv afregner med.
Selvafhentning er muligt, dog kun af klapstole og porcelæn, det vil sige al porcelæns-udstyr, lyskæder og lign bordtilbehør, transporteres i en ren LUKKET vogne eller trailer. Lejer læsser selv på og af fra/til anvist plads. Øvrige møbler, telt etc. transporteres  - med et fragttillæg - af udlejer.

LEJEPERIODE:
Normalt 3 dage regnet som leverings-, brugs- og tilbagelev./afhentningsdato. Hvis andet ikke er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det beror hos lejer. Hvis udlejer ikke modtager eller kan afhente udlejningsmaterielet retur rettidigt, dvs. til aftalt dato, opkræves normal lejepris pr. efterfølge dag. Returneres udstyret ikke efter gentagne opfordringer fra udlejer senere end 8 dage, indgives en politianmeldes for tyveri.

OPSÆTNING AF TELTE:
Teltpriser er inkl. opsætning og nedtagning ekskl. fragt. Ved opsætning og gulvlægning følges terræn. Teltpladsens underlag skal være fast, jævnt og ryddet (manglende rydning af husdyrs efterladenskaber kan resultere i udsættelse af opsætning af telt, med beregning af ekstra ventetid/kørsel til følge) og evt. afmærket (typisk afmærket de 4 hjørner med pinde eller lignende) før opsætnings dato. Der skal være køremulighed for lastbil til stedet. Klistermærker og lignende må ikke anvendes på teltdug og gulv. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dets umiddelbare nærhed (mindst 5 m.). Lejer sørger selv for opsætning/nedtagning af borde, stole m.m., hvis ikke andet er aftalt. Teltet skal være ryddet og gulv vasket ved afhentning. Det kan forekomme at gulvet skal vaskes før ibrugtagning.

ANSVAR OVERFOR OFFENTLIGE MYNDIGHEDER:
Ansvar overfor offentlig myndighed påhviler ene og alene lejer/arrangør.
Bemærk venligst, at Beredskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelser, der skal følges, når telte er større end 50 m2 og er beregnet til mere end 150 personer. Ansøgning skal fremsendes til det lokale redningsberedskab. Disse regler gælder uanset det er et privat, firma eller offentligt arrangement.

For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og pløkkernes opsætningsareal. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig overfor 3. part.

OPBEVARING:
Lejede effekter skal opbevares indendørs, med mindre andet er aftalt.

OPVASK:
Lejet service i Kategori L-L skal være vasket og klart til genudlejning ved aflevering.
Opvask tilbydes efter regning. Alt lejet service i Kategori U-L tillægges automatisk opvask pt. kr. 1,95 pr. del.

REKLAMATIONER:
Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

RENGØRING:
Hvis ikke andet er aftalt skal det lejede returneres i rengjort stand. Dårligt rengjort materiale afvaskes/rengøres for lejers regning efter anvendte rengøringstimer. Særlig betingelser er gældende for porcelæn/glas.

Persondataforordnig (GDPR). For at du kan afgive en bestilling i shoppen, har vi behov for almindelige personoplysninger fra dig, som f.eks: Navn, Adresse, Telefonnummer, Mail adresse, CVRnr.. o.lignende almindelige oplysninger. Dine persondata er vi iht bogføringsloven forpligtet til at opbevare i fem år, hvorefter dine persondata slettes. Vi sikrer, at de persondata du oplyser altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke data, der indsamles og hvorfor. Ledelsen, revisorer samt ansatte hos Handy-Udlejning har adgang til de data, der registreres om dig. Den dataansvarlige er ledelsen. Kundedata opbevares ikke krypteret. Vi transmitterer ikke kundedata krypteret. Persondata afgivet til Handy-Udlejning videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, men nogen gange er vi forpligtiget til at videregive personoplysninger til f.eks myndigheder, advokat eller inkassor. I så fald sikrer vi, at oplysningerne videregives på en sikker måde. Der registreres ingen øvrige personfølsomme oplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke data, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelser i forbindelse hermed rettes til Handy-Udlejning.dk via mail under menu "kontakt". Er du utilfreds med at vi registrere dine data, kan du klage til www.Datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen.

Alle priser i Handy-Udlejning ApS - på web-adressen http://www.handyudlejning.dk - er inkl. Moms.

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i sortiment og priser.